Slovník

  • CCTV – Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) neboli kamerový systém
  • DVR – Digital VideoRecorder – nahrávací zařízení pro analogové kamery
  • EZS – elektronický zabezpečovací systém
  • IP kamera – kamera s technologií využívající pro přenos obrazu počítačovou síť
  • LAN – Local Area Network – lokální počítačová síť
  • MPx – megapixel – jednotka vyjadřující počet obrazových bodů
  • NVR – Network VideoRecorder – nahrávací zařízení pro IP kamery
  • PCO – Pult Centrální Ochrany – přijímá poplachová hlášení z objektu a vysílá ozbrojenou hlídku
  • PIR – Passive InfraRed – pasivní infračervený detektor, funguje na principu pyroelektrického jevu
  • PoE – Power Over Ethernet neboli napájení po kabelu internetové sítě