Ukázky automatizace

I. Ovládání kurníku

Motor pohybující dvířky kurníku je řízen z ústředny Jablotron 100 na základě informace od soumrakového spínače. Soumrakový spínač dává informaci ústředně a řídí tak PG stav. Tento PG stav je pomocí sběrnicového modulu silového relé JA-110N využit k přepínání polarity napájení motoru. O přepínání se stará modul pomocných relé RB-232. Napájení je přerušováno dvojicí koncových spínačů. Informace o dosažení polohy je pomocí modulu univerzálního vstupu JA-111H opět poskytnuta ústředně a kontroluje, zda v daném čase bylo dosaženo koncové polohy. Pokud ne, je vyhodnocena chyba a odeslána SMS. Ovládat lze samozřejmě také manuálně z klávesnice či mobilního telefonu aplikací MyJablotron.

II. Automatizované zavlažování zahrady

Z ústředny Jablotron 100 je spínáno centrální čerpadlo a následně otvíráno a zavíráno 6 ventilů jednotlivých sekcí zavlažování. To vše prostřednictvím modulu signálových výstupů JA-118N, který řídí příslušná silová relé. Každá sekce má v ústředně přiřazeno své PG. Ovládat lze nastaveným kalendářem, ale samozřejmě také manuálně z mobilního telefonu aplikací MyJablotron.