Chytrý dům

Systém Jablotron 100 generuje takzvané signálové stavy PG, kterými je možno (zpravidla přes silová relé) ovládat libovolná zařízení. K ovládání lze využít informace od dalších detektorů Jablotron:

 • teploměry
 • termostaty
 • detektory vlhkosti
 • infrazávory
 • magnetické detektory
 • pohybové detektory
 • atd.

Stejně tak je možné do systému integrovat detektory jiných výrobců:

 • soumrakové spínače
 • laserové a infrazávory
 • obecně jakékoli stavové detektory

Jednotlivé akce lze spouštět:

 • stavy výše uvedených detektorů
 • na základě nastaveného kalendáře
 • manuálním spuštěním přes aplikaci v telefonu
 • prostřednictvím SMS
 • prozvoněním

Jablotron 100 vám tak umožňuje přetvořit váš dům v tzv. chytrý dům. Níže je ukázka možností automatizace domu.

Příklady:

 • komplexní řízení vytápění
 • vypínání/zapínání elektrických spotřebičů (osvětlení, čerpadla, topná tělesa, ventilace, rekuperace, …)
 • otvírání/zavírání (vrat, dveří, oken, …)