Slovník

CCTV – Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) neboli kamerový systém
DVR – Digital VideoRecorder – nahrávací zařízení pro analogové kamery
EZS – elektronický zabezpečovací systém
IP kamera – kamera s technologií využívající pro přenos obrazu počítačovou síť
LAN – Local Area Network – lokální počítačová síť
MPx – megapixel – jednotka vyjadřující počet obrazových bodů
NVR – Network VideoRecorder – nahrávací zařízení pro IP kamery
PCO – Pult Centrální Ochrany – přijímá poplachová hlášení z objektu a vysílá ozbrojenou hlídku
PIR – Passive InfraRed – pasivní infračervený detektor, funguje na principu pyroelektrického jevu
PoE – Power Over Ethernet neboli napájení po kabelu internetové sítě